Bảng Giá

Bảng giá dịch vụ tại Trung tâm Massage và Chăm sóc sức khỏe Hương Sen Phú Quốc

Bảng Giá dịch vụ Masssage và Xông hơi tại Hương Sen Phú Quốc

Combo Massage Packages
– Combo VIP, SUPER 1, SUPER 2
– Combo KING HƯƠNG SEN
– Combo KING VÔ CỰC
– Combo KING VIP
– Combo KING SUPER
➖ Miễn phí xe đón một chiều
➖ Miễn phí mì bò, mì trứng, nước suối, redbull

Thông tin hoạt động và liên hệ của Hương Sen Phú Quốc:

Đặt Dịch vụ của Hương Sen Phú Quốc ngay theo biểu mẫu sau:

Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho bạn sau khi nhận được thông tin.

Ví dụ (example): 25/10/2020, 15 giờ 30 phút